تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک چیست

مقاله در مورد تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک چیست؟ در این مقاله سعی برآن شده است تا تعریف تجارت الکترونیک به زبان ساده بیان شود. تعریف تجارت الکترونیک خیلی ساده و در خود کلمه گنجاده شده است و به نوعی کسب درآمد از اینترنت هست. تجارت الکترونیک به معنای تجارت از طریق اینترنت می باشد، هنگامی …

ادامه نوشته »